ธอส.จัดหนักออกสินเชื่อบ้านผ่อน 70 ปี

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมปล่อยสินเชื่อทูเจน (Two Gen’s) ผ่อนไม่หมด ส่งต่อให้ลูกผ่อนได้

ปล่อยกู้ในอายุสัญญานานถึง 70 ปี (จากปกติ 30-40 ปี) กระตุ้นให้คนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น และสามารถส่งต่อให้บุตรผ่อนได้ คาดว่าจะเปิดให้ยื่นกู้ได้ภายในสิ้นปี 2563

โดยทาง ธอส. ประเมินว่าการปล่อยสินเชื่อครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป สามารถกู้เงินได้สูงถึง 1,000,000 บาท

นอกจากนี้ ทาง ธอส. ยังได้เปิดโอกาสให้ลูกหนี้สามารถ “ปรับโครงสร้างหนี้” เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มให้การผ่อนชำระต่องวดสูงขึ้น ทำให้งวดผ่อนชำระน้อยลงอีกด้วย

รายละเอียดวงเงินยื่นกู้

– หากต้องการกู้ 1 ล้านบาท ต้องมีเงินเดือนสุทธิ 1 หมื่นบาท ค่างวดต่อเดือนคาดว่าอยู่ที่ 3-4 พันบาท

– กู้ได้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก อัตราต่ำสุดในตลาด แต่จะไม่ต่ำกว่าปัจจุบันของ ธอส. ที่ 1.99%

– คาดเปิดให้ยื่นกู้ภายในสิ้นปี 2563

หลักการพิจารณาอนุมัติ

– พิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อน เช่น บิดา มารดา

– จากนั้นจึงพิจารณา ผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ เช่น บุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

– ต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้หลักเกษียณ โดยแนวทางนี้ จะทำให้ผู้มีรายได้น้อย มีบ้านง่ายขึ้น

ที่มา : prachachat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *