การเลือกพระประจำบ้านให้เข้ากับบ้าน

สำหรับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธพระพุทธรูปถือเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทุกบ้านต้องมีไว้เพื่อให้คนในบ้านนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทำให้คนในบ้านเกิดความศรัทธา ภายในบ้านก็จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ซึ่งการเลือกพระประจำบ้านก็มีพระพุทธรูปชื่อดังอยู่ด้วยกันหลายองค์อยู่ที่ว่าใครเลือกศรัทธาหรือต้องการพระพุทธรูปองค์ไหนมาไว้ในบ้าน ซึ่งพระพุทธรูปส่วนใหญ่ที่มักจะมีอยู่ในบ้านของทุกๆ คนจะประกอบไปด้วยองค์ใดองค์หนึ่งหรือทั้งหมด

choose-home-pic

พระพุทธรูปประจำบ้านที่คนนับถือพุทธพึงมี

  1. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต – ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาอย่างช้านาน ปัจจุบันองค์จริงประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระที่คนไทยมักนำองค์จำลองมาเป็นพระประจำบ้านกันมากมาย
  2. พระพุทธชินราช – ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้คนเคารพเลื่อมใสและนับถือเป็นจำนวนมาก เป็นพระที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ถือเป็นองค์พระพุทธรูปที่คนไทยอัญเชิญมากราบไหว้บูชาภายในบ้านกันเป็นจำนวนมาก
  3. หลวงพ่อโสธร – หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ มีอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพชร พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายซ้อนอยู่ด้านบนพระเพลา องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา
  4. พระประจำวันเกิด – สำหรับพระประจำวันเกิดของแต่ละคนที่บูชาในบ้านก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครเกิดวันใดโดยปางประจำวันเกิดของแต่ละวันประกอบไปด้วย วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร, วันจันทร์ ปางห้ามญาติหรือปางห้ามสมุทร, วันอังคาร ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน หรือ ปางโปรดอสุรินทราหู, วันพุธกลางวัน ปางอุ้มบาตร, วันพุทธกลางคืน ปางป่าเลไลยก์, วันพฤหัสบดีที่ ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้, วันศุกร์ ปางรำพึง และวันเสาร์ ปางนาคปรก

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากเรื่องของการอัญเชิญพระประจำบ้านแล้วอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการจัดเรียง การตั้งโต๊ะหมู่บูชาให้ถูกหลัก และการสักการบูชา โดยการจัดเรียงต้องจัดพระองค์ใหญ่ที่สุดไว้ในชั้นที่สูงที่สุด เรียกว่าเป็นพระประธานประจำบ้าน จากนั้นก็จะลดหลั่นกันลงมาตามความเหมาะสม โดยด้านหน้าของหิ้งพระต้องหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งถือว่าเป็นทิศมงคล ควรมีการสักการบูชาเป็นประจำและที่สำคัญต้องหมั่นทำความสะอาดตัวองค์พระพุทธรูปและบริเวณรอบๆ ไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระหรือพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำ เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *