10 แบบบ้านชั้นเดียว แบบบ้านสวยๆ พร้อมราคาก่อสร้าง

10 แบบบ้านชั้นเดียว

แบบบ้านแจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน จากสำนักการโยธา เป็นแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสามารถนำไปสร้างจริงได้ โดยถือว่าเป็นแบบบ้านที่ได้รับอนุญาตจากสำนักการโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาดูภาพบ้านแต่ละแบบกันดีกว่าคะ

1. แบบบ้าน ดาวลดาแบบบ้านดาวลดาแบบบ้านดาวลดา ราคาก่อสร้างประมาณ 1,253,750 บาท

บ้านดาวลดา : เป็นบ้านชั้นเดียว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 147.5 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.60 ม. ลึก 21.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 1,253,750 บาท

2. แบบบ้าน กวักโพธิ์เงินแบบบ้านกวักโพธิ์เงินแบบบ้านกวักโพธิ์เงิน ราคาก่อสร้างประมาณ 476,000 บาท

แบบบ้านกวักโพธิ์เงิน : บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 56 ตร.ม. ขนาดพื้นที่ดินอย่างน้อยกว้าง 9.50 ม. ลึก 13.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 476,000 บาท

3. แบบบ้าน ข้าหลวงแบบบ้านข้าหลวงแบบบ้านข้าหลวง ราคาก่อสร้างประมาณ 702,100 บาท

แบบบ้านข้าหลวง : บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 82.6 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อยกว้าง 12.00 ม. ลึก 14.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 702,100 บาท

4. แบบบ้าน คนทีสอแบบบ้านคนทีสอแบบบ้านคนทีสอ ราคาก่อสร้างประมาณ 756,500 บาท

แบบบ้านคนทีสอ : บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 89 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้องกว้าง 13.80 ม. ลึก 13.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 756,500 บาท

5. แบบบ้าน จงกลนี

แบบบ้านจงกลนี

แบบบ้านจงกลนี ราคาก่อสร้างประมาณ 782,000 บาท

แบบบ้านจงกลนี : บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตร.ม. ขนาดพื้นที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 14.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 782,000 บาท

6. แบบบ้าน ไชยมงคลแบบบ้านไชยมงคลแบบบ้านไชยมงคล ราคาก่อสร้างประมาณ 1,224,000 บาท

แบบบ้านไชยมงคล : บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 144 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 16.50 ม. ลึก 18.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 1,224,000 บาท

7. แบบบ้าน กัลปพฤกษ์แบบบ้านกัลปพฤกษ์แบบบ้านกัลปพฤกษ์ ราคาก่อสร้างประมาณ 510,000 บาท

แบบบ้านกัลปพฤกษ์ : บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 60 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อยกว้าง 8.00 ม. ลึก 15.40 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 510,000 บาท

8. แบบบ้าน กาซะลองแบบบ้านกาซะลองแบบบ้านกาซะลอง  ราคาก่อสร้างประมาณ 595,000 บาท

แบบบ้านกาซะลอง : บ้าน 1 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 70 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อยกว้าง 10.50 ม. ลึก 11.50 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 595,000 บาท

9. แบบบ้าน ชายผ้าสีดาแบบบ้านชายผ้าสีดาแบบบ้านชายผ้าสีดา ราคาก่อสร้างประมาณ 1,020,000 บาท

แบบบ้านชายผ้าสีดา : บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อย กว้าง 12.00 ม. ลึก 18.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 1,020,000 บาท

10. แบบบ้าน ดาวลดาแบบบ้านดาวลดาแบบบ้านดาวลดา ราคาก่อสร้างประมาณ 1,253,750 บาท

แบบบ้านดาวลดา : บ้าน 1 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 147.50 ตร.ม. ขนาดที่ดินอย่างน้อยกว้าง 12.60 ลึก 21.00 ม. ราคาก่อสร้างประมาณ 1,253,750 บาท

เป็นไงคะเห็นแบบบ้านชั้นเดียวกันไปแล้ว ถ้าเพื่อนๆ ชอบหลังไหนก็สามารถนำรูปแบบบ้าน ไปติดต่อขอแบบบ้านได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตได้เลยนะคะ

ขอบคุณแบบบ้านดีๆ จาก : สำนักการโยธา ( www.bangkok.go.th )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *