รู้ยัง! อยากมีบ้านราคา 3 ล้านเงินเดือน 15,000 ก็ซื้อได้

เป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อย เริ่มต้น 15,000 บาท แต่อยากกู้เงินซื้อบ้านราคา 3 ล้าน เมื่อพิจารณาจากราคาบ้าน ใครๆ ก็บอกเป็นเรื่องยากและให้ลบความฝันการมีบ้านไปซะ ต่อไปนี้ขอให้ยึดมั่นความคิดของตนเอง แล้วลองทำตาม 3 ขั้นตอนนี้ เชื่อว่านอกจากจะได้อยู่บ้านราคา 3 ล้านแล้ว ยังทำให้เจ้าหน้าที่สินเชื่ออนุมัติไวยิ่งขึ้นด้วย

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโครงการบ้านที่ใช่ ในราคาที่ไหว

มนุษย์เงินเดือนที่อยากมีบ้านสักหลัง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี แนะนำให้เริ่มจากหาโครงการบ้านในทำเลที่ชอบ และราคาที่คิดว่าตัวเองรับได้ก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ครอบครัวและญาติอยู่โซนทำเลชัยพฤกษ์-วงแหวน หรือที่ทำงานอยู่แถวรังสิต-ปทุมธานี เพื่อสะดวกและประหยัดต่อการเดินทาง และเมื่อพิจารณาถึงทำเลที่อยู่อาศัยแล้ว อันดับต่อมาคือราคาของบ้าน ซึ่งมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่จะพิจารณาจากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก เนื่องจากธนาคารส่วนใหญ่จะตั้งเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อคือ ผู้กู้ต้องสามารถแบกรับภาระหนี้สินได้ไม่เกิน 40% จากรายได้ ซึ่งมีหลักวิธีการคำนวณดังนี้

รายได้ต่อเดือน x 40% = จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน

มนุษย์เงินเดือนมีรายได้ 15,000 บาท x 40% = ผ่อนบ้านสูงสุด 6,000

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่รู้แนวทางการซื้อบ้านของตนเองแล้ว แนะนำว่านอกจากจะต้องพิจารณาเรื่องทำเล ความสามารถในการชำระหนี้เป็นสำคัญแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการเลือกโครงการที่ใช่คือ แนวคิดและจุดขายของโครงการ เช่น อยากได้บ้านที่มีความพอดี ทั้งฟังก์ชันการใช้งาน รูปแบบการดีไซน์ และการจัดการที่ได้มาตรฐานภายในหมู่บ้าน เฉกเช่นเดียวกับ อณาสิริ ที่กำลังจะเปิดตัวบ้านโครงการใหม่บนทำเล ชัยพฤกษ์-วงแหวน ในเร็วๆ นี้

พบวิถีการใช้ชีวิตที่พอดี ได้ที่โครงการ อณาสิริ

ขั้นตอนที่ 2 เช็กเงื่อนไขของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อรู้เลือกโครงการที่ใช่ ในราคาที่สามารถผ่อนได้แล้ว อันดับต่อไปคือการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร ซึ่งโดยปกติแล้วทางธนาคารจะกำหนดเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ โดยเฉพาะคุณสมบัติและรายได้ของผู้กู้ดังนี้

  • ผู้กู้ต้องมีอายุต่ำสุด 20 ปี และสูงสุด 70 ปี
  • รายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ที่ธนาคารกำหนด หากเป็นมนุษย์เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน และถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 15,000 บาท/เดือน
  • โดยปกติธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กู้ประมาณ 30-50 เท่าของรายได้

ตารางเปรียบเทียบการผ่อนชำระ โดยพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้

ธนาคาร เงินเดือนสุทธิ (บาท) งวดผ่อนต่อเดือน
(สูงสุด 30 ปี)
วงเงินกู้
(ล้านบาท)
ธนาคารไทยพาณิชย์ 15,000 9,800 1,690,000
ธนาคารกรุงไทย 16,000 9,000 1,690,000
ธนาคารกสิกรไทย 15,000 9,000 1,690,000
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20,000 9,900 1,690,000
ธนาคารออมสิน 16,000 9,600 1,690,000

ขั้นตอนที่ 3 ใช้ทางลัดอนุมัติไว ด้วยวิธีกู้ร่วม

จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เมื่อคำนวณรายได้ของมนุษย์เงินเดือน จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน และเงื่อนไขจากธนาคาร อาจทำให้มนุษย์เงินเดือนที่กำลังเล็งโครงการบ้านราคา 3 ล้าน อาจถอดใจหมดความหวังกับการซื้อบ้าน เนื่องจากหากพิจารณาด้วยราคาบ้านแล้ว จะต้องแบกรับภาระการผ่อนต่อเดือนประมาณ 19,000 บาท ซึ่งมากกว่ารายได้ ดังนั้นแน่นอนการขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ 15,000 บาท แต่ซื้อบ้านราคา 3 ล้าน คงเป็นไปได้ยาก แต่ทุกอย่างมีทางออกเพราะสามารถใช้ทางลัดให้อนุมัติไว ได้ด้วยวิธีการกู้ร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. หาผู้กู้ร่วมที่เป็นบุคคลในครอบครัว มีนามสกุลเดียวกัน หรือคู่สมรส ที่ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกัน
  2. ผู้กู้ร่วมต้องไม่มีประวัติเสียทางการเงิน หรือติดเครดิตบูโร
  3. จำนวนผู้กู้ร่วมต้องไม่เกิน 2 คนเท่านั้น

ตัวอย่างการกู้ร่วม

นายเอ เป็นมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ 15,000 บาท ต้องการซื้อบ้านราคา 3 ล้าน โดยทำการกู้ร่วมกับพี่สาว นางบี ซึ่งมีรายได้หลังหักภาระค่าใช้จ่ายไปแล้วเหลือ 18,000 บาท เมื่อรวมรายได้ของทั้ง 2 คนทำให้มีรายได้ต่อเดือน 33,000 บาท หรือสามารถได้วงเงินกู้ถึง 4 ล้านบาท โดยมีอัตราการผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ 26,000 บาท

พบคำตอบ เงินเดือน 20,000 มนุษย์เงินเดือนกู้ซื้อบ้านได้กี่ล้าน

ดังตัวอย่างจะเห็นว่าการกู้ร่วมนั้นเปรียบเสมือนทางลัดที่ช่วยให้สามารถกู้ซื้อบ้านในราคาบ้านที่แม้จะเอื้อมไม่ถึง แต่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ ต่อไปนี้มนุษย์เงินเดือนที่มีเงินเดือนน้อย แต่อยากเป็นเจ้าของบ้านราคา 3 ล้าน ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และจะง่ายขึ้นอีกเมื่อได้รู้รายละเอียดว่าแสนสิริมีโปรโมชันดีลปิดท้ายปี ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชันบ้านและทาวน์โฮมพร้อมอยู่ มากมายที่ร่วมรายการ รีบคว้า ก่อนจะพลาดโอกาส!