แนะวิธีปลูกผัก 5 ชนิด ที่ไว้เก็บกินช่วง “ล็อกดาวน์” แนะวิธีปลูกผัก 5 ชนิด ที่ไว้เก็บกินช่วง “ล็อกดาวน์”

การปลูกผักไว้กินเองในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แบบนี้ ถือเป็นเรื่องดีเพราะลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็น และยังทำให้เรามีผักไว้กินตลอดช่วงล็อกดาวน์

Leave a Reply