เทคนิค เลี้ยงกุ้งฝอย ในวงบ่อ ต้นทุนต่ำ กำไรเห็นๆ

การเพาะเลี้ยงกุ้งฝ อ ย ในบ่อซีเมนต์ -เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยได้ทั้ง ในแบบบ่อดิน และ บ่อซีเมนต์ แต่ส่วนใหญ่จะเลือกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ที่สะดวกและดูแลได้ง่ายกว่า ซึ่งวิธีการก็เริ่มต้นจาก การ ร ว บ รวมกุ้งเพศเมียจากแหล่งน้ำ ธรรมชาติ จำนวนประมาณ 80-100 ตัว  

Read more