5 เทคนิคตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกวิธี ก่อนที่พายุจะมาเยือน

หลายบ้านที่มีพื้นที่นิยมปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้รอบบริเวณบ้าน เพื่อให้ร่มเงาและช่วยทำให้บ้านเย็นไปในตัว  แต่ช่วงหน้าฝนที่มักมีลมพัดแรงและมีโอกาสเกิดพายุได้ง่าย อาจทำให้กิ่งก้านที่เคยให้ร่มเงามาตลอดปีหักโค่น หรือไปพาดกับสายไฟฟ้า จนอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่คาดคิด 

Read more